Beden Eğitimi ve Spor

3, 4, 5 yaş grubu çocuklara oyunlar ile düzgün vücut duruşu alışkanlığını kazandırmak, temel motor becerilerin basamaklı olarak geliştirmek (yürüyüş, koşu, atlama, sürünme, denge, hafif objeleri kaldırıp taşıma) ve psiko – sosyal özelliklerini geliştirmek Beden Eğitimi ve Spor dersinin amacıdır.

Tırmanma çalışmaları ile tırmanma duvarı üzerinde yönlere hareket ederek dinamik denge, motor – koordinasyon, göz-ayak koordinasyonu ve hareket planlama yeteneği kazanabilme. Bu çalışmalar ile çocuğun tırmanma kabiliyeti artar, küçük büyük kas grupları gelişir, yükseklik korkusu yenilir, kendine güveni artar.

Hedef çalışmalarında top veya kum torbalarını hedef şekillerin içine fırlatarak şekil algılayabilme, yön tayini yapabilme , göz-el koordinasyonu kazanabilme. Bu çalışmalar ile çocuğun küçük kas grupları gelişir, dikkat ve motivasyonu artar, belirli bir obje üzerinde odaklanmayı öğrenir.