Görsel Sanatlar

Sanat materyallerini kullanarak, bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat vermek estetik duygusunu ve yaratıcılıklarının gelişmesine yardımcı olmayı sağlamayı amaçlıyoruz.

Çizgiyi, biçimi, rengi ve dokunuşu öğrenebilmeleri için öğrencilerimize gerekli ortamı yaratıyoruz. Sanat çalışmaları boyunca sanatsal ürünlere bakmaları, hakkında bir şeyler öğrenmelerini ve tartışmalarını sağlamakta sanat eğitiminin amaçları arasında yer alır.