Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

"Her çocuk yardıma, umuda ve kendine inanan birine ihtiyaç duyar."

Okul Öncesinde Rehberlik hizmetleri, küçük yaş evresinde çocuğu bilişsel, sosyal, duygusal ve motor beceriler anlamında detaylı biçimde tanımak, onun geleceğine yönelik atacağı adımların daha sağlam olmasını sağlar. Bu bağlamda, Rehber öğretmeniz ve özel eğitim uzmanımız, öğrencilerin gelişimini birebir takip etmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin desteklenerek, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olmayı amaçlamaktadır. Rehberlik Birimi, sınıf öğretmenlerinin de desteğiyle öğrencilerimizin gelişimlerini beş farklı gelişim alanında (dilsel, bilişsel, öz bakım, motor, sosyal-duygusal gelişim) takip etmektedirler. Detaylı gözlem ve takip sonucunda elde edilen veriler, bireysel veli görüşmeleri ile velilerle paylaşılmaktadır. Görüşme sonucunda alınan kararlar doğrultusunda gereken destek öğrencilerimize verilmektedir.

Rehber öğretmenlerimiz, okula yeni başlayan ve okul öncesi süresi boyunca birlikte çalışacakları öğrencilerle, okul programının bir parçası olan sosyal beceri derslerinde birlikte çalışırlar. Değerler eğitimini sosyal beceri dersi kapsamında uygulayarak öğrencilere temel insani değerleri kazandırmayı, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmeyi ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu program ile çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme, gibi önemli becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz.

Rehberlik servisinin bir diğer hizmeti de özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerimize, bireysel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan özel eğitim dersleri verilmesidir.

Her çocuk öğrenir, bazen farklı zamanda bazen de farklı yöntemlerle. Hedefimiz, öğrencilerimizin sahip oldukları potansiyellerini en iyi şekilde açığa çıkarmaktır. Desteğimizi verirken; öğrencilerimizin öğrenme hızına, algı düzeyine ve öğrenme özelliklerine uygun olmasına önem verilmektedir. Bu süreçte en iyi sonucu alabilmek için; özel eğitim öğretmenlerimiz öğrencilerimizin aileleri, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile birlikte uyum içerisinde çalışmaktadır.