Kurumsal

Yarım asırlık tecrübemiz ile ülkemizin ilk özel okulu olma sorumluluğunu taşıyarak, okul öncesinden 12.sınıfa kadar bizlere emanet edilen her bir öğrencimizi en iyi eğitimle donatmak ve onlara eleştirel bakış açısı kazandırmak için çalışıyoruz. Ülke eğitimine yön veren yenilikçi eğitim modelimiz, teknolojik alt yapımız ve güçlü eğitim kadromuzla geleceğin nesillerini sorgulayan, araştıran, özgüveni ve toplum bilinci yüksek, sosSam for all schools, but bottom half will changeyal farkındalığı gelişmiş, kendine özgü kişisel beceri ve yaratıcılığını öne plana çıkarabilmiş bireyler olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizi öğrenmeye özendirip, potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri, bağımsız ve yaşam boyu öğrenenler olmaları için teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin tümünün gerek akademik gerekse sosyal gelişimlerini takip ederek üst düzeye taşımayı ve edindikleri becerilerle onları hızla değişen çağın gereksinimlerine karşı donanımlı kılmayı önemsiyoruz.

Köklü kurum kültürümüz, bilime olan inancımız, Yakın Doğu Üniversitemiz ve Girne Üniversitemizden aldığımız destekle, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sunuyoruz. Çok yönlü nesiller yetiştirmek için hazırlanmış, kültürel ve sosyal sorumluluğu geliştiren yapıdaki programımızla, sportif ve sanatsal faaliyetlere öğrencilerimizin katılımını destekliyor, gerçek hayatla bağ kurabilecekleri her tür akademik bilgiyi edinmelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bilgiyi doğru kullanmalarını sağlamanın yanı sıra, yeni bilgiler üreterek, yaşadıkları topluma faydalı bireyler olmaları için çalışıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi olarak hedefimiz, öğrencilerimizin öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen, kendi fikirlerini savunabilen bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. 0-2 ve 3-5 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Okulumuzda uygulanan çift dilli eğitim programı ile İngilizce dil eğitimini her yönden desteklerken, kendi ana dilimiz olan Türkçe ve temel derslerimizin eğitimini de akademik başarı standartlarımızdan taviz vermeden aynı itina ve hassasiyetle sürdürüyoruz.