Neden Okulumuz?

Güçlü akademik programımızla fark yaratıyoruz!
Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimine büyük önem veririz. Eğitim programımızı ve müfredatımızı bu yönde yapılandırırız. Öğrencilerimizi merak ve hayallerinin peşinden gitmeleri için teşvik ederiz. Güçlü akademik kadromuzla, her bir öğrencimizin kendini ifade etmesine olanak sağlar; öğrencilerimizin saygılı, sevgi dolu, hoşgörülü, özgüveni yüksek bireyler olmalarına ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluruz. 21. Yüzyılın teknolojisi ile donatılmış sınıflarımızda biri İngilizce diğeri Türkçe konuşan sınıf öğretmenleri ile tam gün iki dilde eğitim imkanı sunarız.

İki dilli eğitim sistemi ile Türkçe ve İngilizceyi öğrencilerimizin günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlıyoruz!
Sorgulamaya dayalı bir öğrenim modelinin uygulandığı okul öncesi programımız ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürütülen “İngilizce Öğrenim Programı” literatürde adreslenen ana dil edinim modeli ilkesi doğrultusunda yapılandırılmıştır. Bu bilimsel veriler ışığında programımız Cambridge University Press iş birliği ile yürütülmektedir.
Yakın Doğu Okul Öncesi, paralel iki dilli eğitim sistemi ile kaliteli bir akademik programı Türkçe ve İngilizce dillerinin akıcılığında sağlayarak sunar. Hem Türkçe, hem İngilizce gündelik iletişim ve öğrenme dili olarak kullanılır.

Farklı eğitim yaklaşımlarından ilham alıyoruz!
Hem fiziki ortamlarımızda hem de eğitim yöntem ve tekniklerimizde, yerel müfredata ek olarak, uluslararası alanda kullanılan bir çok eğitim yaklaşımını model alıyoruz. Reggio Emilia, Montessori gibi yaklaşımlardan faydalanarak öğrencilerimizin gelişimlerine katkı koyuyoruz.

İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca!
Öğrencilerimizin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla 3 yaştan itibaren Fransızca ikinci yabancı dil olarak verilmektedir. Her gün Fransızca dersinin yer aldığı eğitim programımızda, çocuklarımız 3 yaştan ilkokul son sınıfa kadar Fransızca dersi almaya devam etmektedir.

Öğrencilerimizi ilkokula hazırlıyoruz!
Öğrencilerimizin ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak için gerekli tüm çalışmaları akademik programımız aracılığıyla ve rehberlik birimimizin desteği ile yürütürüz.

Bilim Atölyesinde deneylerle uygulamalı öğrenme fırsatı sunuyoruz!
Bilim Atölyesinde yapılan deneylerle çocuklarımız birçok bilgiyi kavrama, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve ürünler ortaya koyma süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmektedir. “Önce uygulamak sonra açıklamak” şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. Bilim atölyesi etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar. Yaratıcı düşünce, gözlem ve sorgulayan bakış açısını pekiştirmek için bilim atölyesi ve deney laboratuvarı çocuklarımızın keşif yapıp eğlenirken öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.

Yoga – Mandala – Mindfulness ile öğrencilerimizin ruhsal ve zihinsel gelişimini destekliyoruz!
Okul Öncesi müfredatımızda yer alan yoga-mandala ve farkındalık çalışmaları ile çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini destekliyoruz. Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ELINE SNEL metodunu dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı anda okulumuzda uyguluyoruz. Bu metot, çocuklar için farkındalık eğitimi, gözlem yapma, güven duygusu ve öz şefkat gibi temaları kapsamaktadır.

Öğrencilerimizin sağlığını, eğitimi kadar önemsiyoruz!
Özel Sağlık Sigortası tüm öğrencilerimizi kapsamakta ve veliye ek bir ücret getirmemektedir. Tüm öğrencilerimiz bu sigorta kapsamında Yakın Doğu ailesinin bir üyesi olma ayrıcalığını yaşamaktadır. Gerek okul saatlerinde gerekse okul saatleri dışında sigorta kapsamındaki alanlarda öğrencilerimizin sağlık giderleri “Near East Genç Sağlık Sigortası” tarafından karşılanmaktadır.